Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

krecia

February 21 2018

krecia
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
krecia
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
krecia
7201 ef0b 500
Reposted fromzmilosci zmilosci viazapachsiana zapachsiana
5155 0e77

June 11 2017

krecia
4808 2d74 500
Reposted fromfilology filology viasmaller smaller
krecia
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix

May 06 2017

krecia
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
krecia
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viairbjarbirb irbjarbirb

June 28 2015

krecia
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viajoder joder

June 21 2015

krecia
5025 ace5
Reposted fromskatrix skatrix viazapachsiana zapachsiana
krecia
4786 5d8c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatalama katalama
krecia
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viarejka rejka
krecia
6349 6227
0673 2242 500

Organek

Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychopolis psychopolis
krecia
krecia
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaSayid Sayid

June 04 2015

krecia
4550 e3e6
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatori satori
krecia
(...) coraz częściej można spotkać takich mężczyzn - naprawdę fajnych, dobrych ludzi, którzy jednak nie czują się dorośli. Widzą siebie raczej jako kogoś, kto zawsze się może załapać na darmową kawę. Nie ożeni się, bo nie ma na to czasu, szuka siebie.
— Po co nam zasady? Rozmowa z Pawłem Droździakiem, WO extra nr 6, czerwiec 2015

June 03 2015

krecia
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapsikusrene psikusrene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl