Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

krecia
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viajoder joder

June 21 2015

krecia
5025 ace5
Reposted fromskatrix skatrix viazapachsiana zapachsiana
krecia
4786 5d8c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatalama katalama
krecia
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viarejka rejka
krecia
6349 6227
0673 2242 500

Organek

Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychopolis psychopolis
krecia
krecia
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaSayid Sayid

June 04 2015

krecia
4550 e3e6
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatori satori
krecia
(...) coraz częściej można spotkać takich mężczyzn - naprawdę fajnych, dobrych ludzi, którzy jednak nie czują się dorośli. Widzą siebie raczej jako kogoś, kto zawsze się może załapać na darmową kawę. Nie ożeni się, bo nie ma na to czasu, szuka siebie.
— Po co nam zasady? Rozmowa z Pawłem Droździakiem, WO extra nr 6, czerwiec 2015

June 03 2015

krecia
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapsikusrene psikusrene

May 27 2015

krecia
1960 8645
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice

May 23 2015

krecia

May 22 2015

krecia
7831 015f 500
<3

May 20 2015

krecia
5725 ff25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamilka milka
krecia
3694 bff7
Reposted fromkatalama katalama
krecia
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Lalka
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viakatalama katalama
krecia
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?
krecia
1022 345f
Reposted fromiamstrong iamstrong vianattaly nattaly
krecia
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viajdeg jdeg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl