Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2015

krecia
krecia
krecia
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromlabellavita labellavita viatitelitury titelitury
krecia
3120 b832
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakyte kyte

May 17 2015

9325 8b53 500
Reposted fromtwice twice
4742 1ef5 500
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viaoll oll

May 14 2015

krecia
2219 4d95 500
Reposted frombezczas bezczas viakatalama katalama
krecia
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
krecia
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viascorpix scorpix
3458 7b8e 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viascorpix scorpix

May 13 2015

krecia
8801 9bba
Reposted fromGoha Goha
krecia
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viapamparejra pamparejra

May 12 2015

krecia
1266 6038 500
Reposted fromfoina foina via100suns 100suns
4150 f1f9 500
Reposted fromtwice twice viacathandcat cathandcat
4141 2566
Reposted fromtwice twice viafreska freska
6933 f357
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viagoby goby
krecia
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
krecia
9630 a60f 500
Reposted fromkatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl